Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2014

yourlegend
I'll be the best or nothing at all
Reposted fromJamesEvans JamesEvans

April 19 2014

yourlegend
yourlegend
0112 485b
Reposted frombeyooonce beyooonce

April 01 2014

4471 8e7d
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
yourlegend
4504 b47d 500
Reposted from-mumin -mumin
yourlegend
4640 bae0
Reposted fromoluha oluha
yourlegend
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin

March 10 2014

yourlegend
Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl
— T.Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak

March 06 2014

yourlegend
2188 4ffb
Reposted fromdontbemad dontbemad
yourlegend
3497 69a2
Reposted fromnazarena nazarena
yourlegend
4855 55b0
Reposted fromimana imana
6962 2aff 500

steampunktendencies:

Suitcase Wall,  Photo by Zachariah and Gail Rieke at their home/ studio/ gallery in Santa Fe, New Mexico. H/T Glen Ellliott

FacebookGoogle + | Twitter

Steampunk Tendencies Official Group

Reposted fromticktocksheep ticktocksheep

February 24 2014

yourlegend
0255 9904
yourlegend
0023 ec94
yourlegend
7298 78ae
Reposted fromnicotine nicotine

February 23 2014

yourlegend
2251 149f
Reposted fromspita spita

February 12 2014

yourlegend
4635 fd6f 500
Reposted fromBrandNewMaggie BrandNewMaggie
yourlegend
7047 b479
Reposted fromveronika1997 veronika1997

January 30 2014

yourlegend
(...) Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci. Nie wiem, czy pan kiedyś coś takiego odczuwał, ale jakby coraz trudniej było przeżyć dzień. Nie, nie o to chodzi, że długi. Jakby to panu powiedzieć. No, tak jak dzisiaj. Dzień jak każdy, a całe życie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromifyouleave ifyouleave
yourlegend
8999 52ef
Reposted fromseaoflove seaoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl