Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2014

yourlegend
1508 44d3 500

enjoyem:

acrylic on canvas_91.0x91.0cm_2014

by E.M Jung

Reposted frommyoun myoun

November 25 2014

8087 d554 500
Reposted fromdecolonizeyourmind decolonizeyourmind
7762 a970 500

littlecatlady:

thegoodfoothousehold:

micdotcom:

Brain scans reveal what dogs really think of us

 Thanks to recent developments in brain imaging technology, we’re starting to get a better picture of the happenings inside the canine cranium.

That’s right — scientists are actually studying the brains of dogs. And what the studies show is welcome news for all dog owners: Not only do dogs seem to love us back, they actually see us as their family. It turns out that dogs rely on humans more than they do their own kind for affection, protection and everything in between.

What dogs are physically wired to notice about humans 

I just went in for a dog-scan.

i read this article and started crying because oh my god dogs are so sweet

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower
yourlegend
7750 1163 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail
yourlegend
7779 52b3 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail

November 17 2014

4475 a7e6

x

yourlegend
5451 f6e6 500
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee

October 09 2014

yourlegend

"Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu".

— Margaret Mead
yourlegend
Przeżywamy nasze relacje dużo mocniej na Facebooku niż w prawdziwej rzeczywistości, myśląc przede wszystkim o skwapliwie kompletowanym ze skrawków wizerunku. Jesteśmy bandą narcyzów, która korzysta jak najęta z największej frajdy, jaką dał ludziom internet - możliwości bycia obserwowanym przez obcych. Każdy z nas produkuje i wypluwa na Twitterze, Facebooku i Instagramie niebywałą ilość zbytecznych informacji, które, gdyby zebrać do kupy, okazują się jedną wielką samojebką(...)
http://facet.onet.pl/hasztagi-samojebki/plc52
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
yourlegend
yourlegend

"Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja."


Jakub Żulczyk "Ślepnąć od świateł"
Reposted fromprosiaczekk prosiaczekk viajakubzulczyk jakubzulczyk

September 23 2014

yourlegend
1458 3dda
Reposted fromJessicaa Jessicaa

September 19 2014

August 07 2014

1529 ca02
Reposted fromdavid-10inch david-10inch
yourlegend
yourlegend
0568 741d
Reposted fromCsengee Csengee

July 25 2014

yourlegend
Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach, pozwól, że poprowadzę Cię raz jeszcze.
— Halina Poświatowska " Opowieść dla przyjaciela "
Reposted fromoesuu123 oesuu123

July 22 2014

yourlegend
Play fullscreen
Reposted frombanita banita
yourlegend
8785 a21b
Ulan senin ananı avradını ...
Reposted frommir10 mir10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl